sisältöön »
Tekstikoko Suurenna fonttikokoa
 
fiilis-someron-vesihuolto.png
 

Talousvesi

Toimittamamme vesi on hyvälaatuista pohjavettä ja se täyttää sosiaali- ja terveysministeriön talousvesiasetuksen 461/2000 talousvedelle asettamat laatuvaatimukset sekä käyttökelpoisuussuositukset.

Someron vesi on pehmeää tai keskikovaa. Kokonaiskovuus vaihtelee välillä 0,5-1,5 mmol/l (2,7-8 dH). Veden pehmeydestä johtuen pesukoneissa riittää suositusten mukainen pesuainemäärä ja erillisiä vedenpehmentimiä ei tarvita.

Jyrkinharjun ja Linnanmäen vedenottamoiden vesi alkaloidaan. Alkaloinnin avulla raakaveden pH (happamuus) nostetaan suositusten mukaiselle tasolle. Alkalointi tehdään lisäämällä raakaveteen pieni määrä natriumkarbonaattia (soodaa). Tämän käsittelyn avulla varmistetaan, etteivät kiinteistöjen metalliputket syövy. Alkaloinnin seurauksena kalkkia saattaa saostua jossain määrin kiinteistöjen lämminvesilaitteisiin ja putkistoihin.

Veden hygieenisen laadun varmistamiseksi verkostoon lähtevä vesi desinfioidaan UV-valolla läpivirtauskammiossa. UV-desinfiointi on käytössä kaikilla vedenottamoilla. UV-desinfiointikäsittely ei muuta veden makua kuten esimerkiksi klooraus.

Riskienhallintatyö (Water Safety Plan) talousveden tuotannon ja jakelun turvaamiseksi

Someron Vesihuolto Oy vastaa talousveden valmistuksesta ja jakelusta sekä jäteveden puhdistuksesta ja johtamisesta toiminta-alueillaan.  Someron Vesihuollolla on kuusi pohjavedenottamoa ja kaksi varavedenottamoa. Riskienhallintasuunnitelma on tehty talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1352/2015) 3 §:n mukaisesti Water Safety Plan (WSP) - periaatteen mukaisesti. Someron Vesihuolto Oy:n talousveden riskienhallintasuunnitelma laadittiin viidelle pohjavedenmuodostumisalueelle, kuudelle pohjavedenottamolle ja viidelle vedenkäsittelylaitokselle. Näiden lisäksi käytiin läpi laitosten käyttö, yksi ylävesisäiliö, vedenjakeluverkosto sekä vesihuoltolaitoksen tukitoiminnot mukaan lukien sähkönsaanti ja automaatio.  Riskikartoitustyö tehtiin yhteistyössä riskien kartoitukseen erikoistuneen konsultin, Someron Vesihuollon, ympäristösuojelun ja ympäristöterveysvalvonnan kanssa. Työssä käytettiin valtakunnallista WSP-työkalua . Kaikki tuotettu riskianalyysiaineisto sekä riskiraportit ja toimenpideohjelma on online-tilassa WSP-ohjelmistossa. Tieto ei ole julkista.

 

Yhteystiedot

Joensuuntie 49
31400 Somero

Vikapäivystys

040 5010 718

Toimisto avoinna

ma-pe klo 9-11 ja 12-14 tai sopimuksen mukaan.

 

Toimitusjohtaja / Someron Lämpö Oy / Someron Vesihuolto Oy

Pekka Alisaari
p. +358503843043
Pekka.Alisaari(a)somero.fi

Käyttöpäällikkö

Rauno Kasvi
p. +358400320824
rauno.kasvi(a)somero.fi

Toimistonhoitaja

Satu Kolattu
p. +358401268347
satu.kolattu(a)somero.fi

 

Someron Vesihuolto Oy vastaanottaa verkkolaskuja

Verkkolaskuoperaattori on Maventa Oy, välittäjätunnus 003721291126.

Pankkiverkosta lähetettäessä tunnus DABAFIHH.

Verkkolaskuosoitteemme (OVT-tunnus ) on 003701530302.