Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Terveys ja hyvinvointi

Ikäihmisten palvelut

Tälle sivustolle on koottuna tietoa Someron kaupungin ikäihmisille suunnatuista ja koskevista palveluista.

Lisätietoja voi kysellä myös palvelukohtaisesti seuraavista numeroista:

 

Perhehoito

Perhehoito on hoivan ja huolenpidon järjestämistä perhehoitajan kodissa tai hoidettavan kotona. Se on kunnan järjestämää palvelua. Perhehoidon järjestämistä määrittelee perhehoitolaki. Voit hakea perhehoitoa ikäihmiselle hänen kotikuntansa ikäihmisten palveluista ja kehitysvammaiselle henkilölle hänen kotikuntansa vammaispalveluista. Somerolla ikäihmisten perhehoidosta lisätietoja saa kotihoidon palveluohjaaja Merja Tuomolalta (044 7792 800). 

Varsinais-Suomen ikäihmisten ja kehitysvammaisten perhehoitoyksikön toiminnassa on mukana 23 kuntaa: Kaarina, Kemiönsaari, Koski TL, Laitila, Lieto, Loimaa, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paimio, Parainen, Pyhäranta, Pöytyä, Raisio, Rusko, Salo, Sauvo, Somero, Turku, Uusikaupunki ja Vehmaa. 

Lisätietoja: www.kaarina.fi/perhehoitoyksikko 

 

Iäkkäiden henkilöiden sosiaalipalvelujen odotusajat Someron kaupungin sosiaalipalveluissa

Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain (vanhuspalvelulaki) 26 §:n mukaan on julkaistava ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut.

Someron kaupungissa iäkäs henkilö saa kiireelliset sosiaalipalvelut viipymättä palvelutarpeen tiedoksi saannista. Kotihoidon ja tukipalvelut saa heti päätöksenteon jälkeen.

Muiden osalta iäkkään henkilön tarvitsemien sosiaalipalvelujen odotusajat ovat seuraavat:

sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut: 1kk sisällä palvelutarpeen tiedoksi saannista (kesäaikana 2kk sisällä)

omaishoito: 1kk sisällä palvelutarpeen tiedoksi saannista (kesäaikana 2kk sisällä)

asumispalvelut:  enintään 3 kk päätöksen teosta          

Somero 3.7.2020

Perusturvatoimi