sisältöön »
Valitse kielifi
Tekstikoko Suurenna fonttikokoa
 
talous596223468.jpg
 

Ostolaskudata

Kaupunginhallitus päätti 13.5.2024 kokouksessaan julkaista Someron kaupungin ostolaskudatan vuosittain.

Ostolaskudatan avaaminen on kaupungille vapaaehtoista eli laista tulevaa velvoitetta siihen ei ole.

Ostolaskudatan julkaisemisessa on noudatettu Kuntaliiton ohjeita ostolaskudatan avaamisesta.

Aineisto sisältää Someron kunnan palveluiden, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot sekä avustukset ja muihin toimintakuluihin kuuluvat Y-tunnukselliset ostot.

Aineistosta ilmenee mm. ostolaskun ajankohta-, tosite- ja tiliöintitiedot sekä toimittajan nimi ja Y-tunnus. Yksityisten elinkeinonharjoittajien laskut näkyvät aineistossa anonymisoituna. 

Aineisto on poimittu rivitasolla, jolloin laskukohtainen yhteissumma saadaan laskemalla saman tositenumeron sisältävät rivit yhteen. Ostolaskudatassa ei näy mahdollisesti myöhemmin kirjanpidossa oikaistuja tilitietoja. 

Lisätietopyynnöt

Aineistoon liittyvät lisätietopyynnöt käsitellään keskitetysti: kirjanpito@somero.fi

Lisätietopyyntö tulee esittää kirjallisena.

Lisätietopyynnöt vaativat manuaalista käsittelyä, joten pyydämme rajaamaan kyselyt mahdollisimman tarkasti.

Lisätietopyynnön tulee sisältää pyynnön kohteena olevan laskun yksilöintitiedot (vähintään toimittajan nimi ja laskunnumero ja/tai tositenumero), selvityksen siitä, mitä kyseisestä laskusta halutaan tietää ja tiedustelijan yhteystiedot (nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite).

Mikäli pyynnön esittäjällä ei ole käytössään sähköpostia, voi lisätietopyynnön jättää kirjallisena kaupungin kirjaamoon em. tavalla yksilöitynä ja tiedustelijan yhteystiedoilla varustettuna.  

Kirjaamon osoite: Someron kaupunki / kirjaamo, Joensuuntie 20, 31400 Somero

Laskuista ei anneta tai lähetetä tulosteita. Laskun kuvan voi poikkeustapauksissa käydä katsomassa ao. toimipisteessä esittämällä siitä kirjallisen pyynnön. Jokaisen laskun kohdalla tehdään erillisarviointi siitä, sisältääkö nähtäväksi haluttu lasku henkilötietoja tai muuta salassa pidettävää tietoa, jotka estäisivät laskun kuvan näyttämisen.

Lisätietopyyntöihin vastaaminen

Lisätietopyyntöihin vastataan kahden viikon kuluessa tiedustelun vastaanottamisesta lukuun ottamatta keskitettyä loma-aikaa, jolloin vastaus annetaan kahden viikon kuluessa keskitetyn loma-ajan päättymisestä.

Linkki ostolaskudataan:

Vuoden 2023 ostolaskut 

Talousjohtaja

Marita Forsberg
p. +358401268218
marita.forsberg(a)somero.fi