Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Kasvatus ja koulutus

Yrittäjyyskasvatus Somerolla

Somerolla panostetaan tieto- ja viestintäteknologian lisäksi yrittäjyyskasvatukseen. Somerolla on ainutlaatuinen yrittäjyyskasvatuksen kehittämistiimi, joka kehittelee erilaisia oppimiskokonaisuuksia jokaiselle luokka- ja kouluasteelle.

Yrittäjyyskasvatuksen tarkoitus ei ole aivopestä kaikista lapsista ja nuorista yrittäjiä, vaan valmistaa heitä tulevaisuuden työelämään. Talouden hallinta, innovatiivisuus sekä yritteliäs asenne ovat asioita, jotka kuuluvat vastuulliseen toimintaan sekä työ- että henkilökohtaisessa elämässä. Yrittäjyyskasvatus kehittää lapsen ja nuoren yhteistyö- ja ongelmanratkaisutaitoa sekä luovuutta ja päätöksentekoa.

Somerolla yrittäjyyskasvatusta toteutetaan mm.

Lisäksi


Yrittäjyyskasvatuksen kehittämistiimi

Someron kaupunki tarttui vuonna 2014 YES-verkoston haasteeseen ja on ollut yhtenä pilottikuntana mukana Varsinais-Suomen liiton rahoittamassa maakunnallisessa Yritteliäs ja hyvinvoiva Varsinais-Suomi -hankkeessa. Pilotoinnin myötä Somerolle perustettiin oma monialainen yrittäjyyskasvatuksen kehittämistiimi, joka koostuu kaupungin eri toimielinten virkamiehistä, yrittäjäedustuksesta sekä vapaa-ajan toimijoista. 

Vuonna 2017 tiimin jäsen Tanja Uusitalo palkittiin YES Agentti -tunnustuksella hänen tekemistään ponnisteluista yrittäjyyskasvatuksen hyväksi.

Edustus


 


Lisätietoa

Sivistysjohtaja
Minna Mäkelä-Rönnholm
p. 044 7791 230
minna.makela-ronnholm(a)somero.fi

Elinkeinoasiantuntija
Tanja Uusitalo
p. 044 7791 282
tanja.uusitalo(a)somero.fi


Yrittäjä, lähde mukaan!

Koulut etsivät jatkuvasti yhteistyökumppaneikseen uusia yrittäjiä ja elinkeinoelämän edustajia. Ilmoittaudu koulujen kummiyritykseksi.

Lue lisää