sisältöön »
Tekstikoko Suurenna fonttikokoa
 
fiilis-somero-opisto-kurssit.jpg
 

Lasten ja nuorten taidekoulu

Syksyn 2024 kurssitarjonta

Lasten ja nuorten taidekoulu on Somero-opiston osasto, joka antaa yleisen oppimäärän mukaista kuvataiteen perusopetusta Somerolla.

Taidekoulun opetus on maksullista. Lasten ja nuorten ryhmissä kurssimaksu sisältää opetuksen sekä opiskelussa tarvittavat välineet ja materiaalit.

Taidekoulun lukujärjestys

Opetusta ei ole koulujen lomaviikoilla 42 ja 8.

päiväklokurssi
ma15:00 - 17:00

17.30-19.00
Graafinen suunnittelu


TPO 4
ti15.15 - 16.45

16:00 - 17:30
TPO 3

TPO 1
ke15:15 - 16:45TPO 5
ke17:00 - 20:30ATPO
to15:00 - 17:ooOmat kuvat

Varhaisiän valmentavat opinnot

Varhaisiän opetus on suunnattu esiopetusikäisille ja niille alakoulun ensimmäisen luokan oppilaille, jotka eivät ole vielä aloittaneet taiteen perusopetusta. Sen tavoitteena on olla valmentavaa opetusta tulevaan taiteen perusopetukseen, mutta se ei sisällä virallisia taiteenperusopetuksen tavoitteita. Oppilaalla on etusija oppilaspaikkaan seuraavana vuonna alkavassa taiteen perusopetuksessa.

Valmentavien opintojen ryhmä käynnistyy vuorovuosin perusopetuksen alkavan ryhmän kanssa. Lukuvuonna 2024-2025 ei ala valmentavia opintoja.

Yhteiset opinnot

Yhteisten opintojen tavoitteena on kehittää oppilaan kuvallisen ajattelun perustaitoja. Oppimisessa on keskeisenä omien kokemusten, ajatusten ja tunteiden pohdinta sekä niiden työstäminen visuaaliseen muotoon. Opiskelu etenee teemoittain, rauhallisesti ja pitkäkestoisesti. Tehtävänannoissa pyritään antamaan oppilaan omalle ideoinnille vapauksia ja kasvattamaan taiteen opiskelun motivaatiota oppilaslähtöisestä ajattelusta. Oppilas harjoittelee myös toisten huomioon ottamista ja työhön keskittymistä sekä oman työtilan ja työvälineiden huoltamista.

Kurssimaksu sisältää opetuksen sekä opiskelussa tarvittavat välineet ja materiaalit.

Taiteen perusopetus alkaa yleisillä opinnoilla. Ryhmiä käynnistetään joka toinen vuosi vuorovuosin valmentavan opetuksen kanssa. Aloittavaan TPO 1 ryhmään otetaan alakoulun 1–2-luokkien oppilaita. Syksyllä 2024 käynnistyy TPO 1 -ryhmä, uusien oppilaiden ilmoittautumisia otetaan vastaan kesäkuussa, samalla avautuu myös sivun yläosan linkki.

Teemaopinnot

Yhteisten opintojen jälkeen Taidekoulun oppilas aloittaa teemaopinnot. Teemaopinnot ovat taidollisesti syventäviä opintoja ja voivat olla samalla poikkitaiteellisia opintoja. Oppilas opiskelee teemaopintoja oman mielenkiinnon ja tarjolla olevien vaihtoehtojen mukaan. Opintojen viimeiseksi opinnoiksi suositellaan päättötyön tekemistä. Teemaopintojen kesto on vähintään 200 tuntia ja yhteensä 3 vuotta.

Teemaopintojen tavoitteena on kuvataiteen taitojen ja tietojen laajentaminen, visuaalisen ajattelun ja ilmaisun kehittäminen sekä elinikäisen taidesuhteen löytyminen. Oppilasta kannustetaan löytämään oma osaamisalue ja syventämään siinä osaamistaan.

Teemaopinnot on suunnattu ensisijassa Taiteen perusopetuksen opiskelijoille, mutta mahdollisille vapaille paikoille voidaan ottaa myös muita riittävät perustaidot osaavia opiskelijoilta.