sisältöön »
Valitse kielifi
Tekstikoko Suurenna fonttikokoa
 
boy-8235025-1280.jpg
 

Kouluun ilmoittautuminen 

Kouluun 1.-luokalle ilmoittautuminen tapahtuu tammi-helmikuun vaihteessa Wilman kautta.
 
Kunta osoittaa oppivelvolliselle lähikoulun tai muun soveltuvan paikan, jossa opetusta annetaan.
 
Kun muutat paikkakunnalle,
ota yhteys sivistystoimistoon puh. 040-1268 231. Sivistystoimistosta saat tietää lapsesi lähikoulun.

Tervetuloa kouluun -opas [PDF]

Hakemus perusopetuksen aloittamiseen säädettyä aikaisemmin / myöhemmin [PDF]

 

Ensisijaiset oppilaaksioton valintaperusteet

  • Oppilaalla on ensisijainen oikeus käydä lähikoulua.
  • Kaikilla ulkokuntalaisilla oppilailla, jotka asuvat Somerolla, on oikeus päästä Someron kaupungin järjestämään perusopetukseen. - Yhtäläinen oikeus lähikouluun on myös koulunsa vuotta ennen oppivelvollisuusikää aloittavalla lapsella, joka on saanut koulunkäyntioikeuden perusopetuslain 27 §:n nojalla siinä mainittujen tutkimusten perusteella.

Oppilaalla on ensisijainen oikeus päästä muuhun kuin lähimpään kouluun, mikäli koulu ei ole oppilaan terveydentilaan liittyvän syyn takia hänelle sovelias (lääkärintodistuksen tmv. asiantuntijalausunnon perusteella).

Ulkokuntalaisilla oppilailla, joiden asuinkunta on tehnyt ensisijaista koulunkäyntiä koskevan sopimuksen Someron kaupungin kanssa, on oikeus päästä Someron kaupungin järjestämään perusopetukseen.


Toissijaiset oppilaaksioton valintaperusteet

Toissijaiseen kouluun hakevia oppilaita voidaan valita ainoastaan, jos koulun opetusryhmissä on vapaita oppilaspaikkoja sen jälkeen, kun kaikille oppilaille on ensin osoitettu lähikoulut. Toissijaiseen kouluun hakevien oppilaiden valitseminen tapahtuu lähikoulun osoittamisperusteista poikkeavin perustein. Toissijaiseen kouluun valitut oppilaat eivät ole oikeutettuja koulumatkaetuuteen.

 

Oppilaan koulunkäyntiä koskevat periaatteet Someron kaupungin peruskouluissa

  • Oppilaalla, jonka asuinpaikka vaihtuu Someron kaupungin sisällä, on mahdollisuus käydä kaikki luokka-asteet kyseisessä koulussa, johon hän ennen asuinpaikkansa vaihtumista kuului em. kohdan periaatteet huomioiden. Matkaetuudet myönnetään kuitenkin aina vain lähikouluun.
  • Jos Someron kaupungin peruskouluun oppilaaksi tulleen oppilaan asuinpaikka muuttuu Someron kaupungin ulkopuolelle, oppilaan koulunkäyntioikeus Someron kaupungin peruskoulussa päättyy viimeistään sen lukuvuoden lopussa, jolloin oppilas on muuttanut Someron ulkopuolelle.
  • Koulukuljetusedut ja -avustukset myönnetään aina lähikoulun mukaan. Mikäli huoltajat haluavat käyttää oikeutta jatkaa koulunkäyntiä muuton jälkeen vanhassa koulussa, huolehtivat he itse oppilaan kuljettamisesta.

Näillä sivulla


     

    Päivitetty 31.5.2024/JS