sisältöön »
Valitse kielifi
Tekstikoko Suurenna fonttikokoa
 
somerofi-vaihtuva-banderollikuva-13152744595.jpg
 

Löytöeläimet

Löytöeläimillä tarkoitetaan kesyjä lemmikkieläimiä, joiden omistaja ei ole tiedossa tai helposti tavoitettavissa.

Eläinsuojelulain mukaisesti kunnat huolehtivat alueeltaan löytyneistä koirista, kissoista ja muista pienikokoisista seura –ja harrastuseläimistä tilapäisesti 15 vuorokauden ajan, jonka jälkeen kunnalla on oikeus myydä, muutoin luovuttaa tai lopettaa eläin. Eläinten omistajalta peritään korvaus eläimen löytöeläinkodissa viettämistä vuorokausista.Toimi näin, jos kohtaat ja otat kiinni irrallaan kulkevan lemmikin

Somerolla irrallaan tavattujen ja talteenotettujen koirien ja kissojen sekä muiden vastaavien pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon järjestäjänä toimii:

Löytöeläinkoti Omatassu

Mia ja Pasi Satamo
0505529968
omatassu@gmail.com

Omatassu


Toimintaohje

  1. Irrallaan tavatuista kiinniotetuista eläimistä tulee aina ensin soittaa löytöeläinkotiin ja sopia vastaanottamisesta tai hakemisesta. 
  2. Löytöeläinkoti ei ole avoinna yleisölle. Eläimen nouto, vastaanotto ja haku (vain päivystysaikoina) järjestetään sopimalla aika puhelimitse.
  3. Löytöeläintalon vastuulla ei ole järjestää eläinten kiinniottoa, loukuttamista tai eläinten etsintää.
  4. Varaudu hoitamaan kiinniottamaasi eläintä, kunnes saat sen luovutettua eteenpäin. Eläin tulee saada säänsuojaan ja sille tulee tarjota vettä.
  5. Kiinniottajan tulee muistaa että myös väliaikaisessa hoidossa tulee noudattaa eläinsuojelulain määräyksiä ja taata hoidossa olevalle eläimelle lain vaatimat asianmukaiset olosuhteet ja muu hoito.


Toimi näin, jos eläimesi katoaa

Eläimen kadotessa eläimen omistajan kannattaa olla aktiivinen ja kysellä eläintään Löytöeläinkoti Omatassusta, Someron Eläinapuyhdistykseltä sekä seurata asuinalueensa ilmoitustauluja ja nettisivustoja sekä sosiaalista mediaa, joissa löydetyistä eläimistä mahdollisesti ilmoitetaan.

Jos omistaja epäilee että hänen eläimensä on anastettu, on syytä tehdä rikosilmoitus poliisille.Kiinniotetut metsästyskoirat

Jos koira on otettu talteen metsästyslain 53 ja 54 §:n nojalla, eli koiraa on pidetty ilman maanomistajan tai metsästysoikeuden haltijan lupaa irti toisen alueella ja ajo tai haukku on kestänyt toisen alueella yli puoli tuntia, tulee koiran omistajalle ilmoittaa viipymättä.

Jos omistaja ei ole tiedossa, pitää ilmoitus tehdä poliisille. Poliisin tulee tehdä ilmoitus löytöeläinten talteenottopaikkaan. (Eläinsuojelulaki 15 §).Villiintyneet kissat

Pyydystämisellä pyritään estämään kissojen hallitsematon lisääntyminen ja eläintautien leviämisen sekä kissojen aiheuttamat muut haitat. Villiintyneiden kissojen pyydystäminen on eläinsuojelutyötä, sillä kissa ei kuulu Suomen luontoon.

Metsästyslain 615/1993 48 §:n mukaan maanomistajalla on oikeus pyydystää tai tappaa alueellaan oleva rauhoittamaton eläin. Tätä sovelletaan myös villiintyneisiin kissoihin.

Yksittäisen kissan kiinniottajan voi olla vaikeaa arvioida, onko kiinni otettu eläin kotikissa vai villiintynyt kissa. Tällaisessa tapauksessa on parasta toimittaa kissa kunnan osoittamaan löytöeläinkotiin tai eläinsuojeluyhdistykselle, jossa kissa voidaan tutkia tatuoinnin tai mikrosirun varalta. Villiintyneiden kissojen kiinni ottamiseen, hoitamiseen ja lopettamiseen liittyvistä asioista voit lukea tarkemmin:

Ruokaviraston ohje villiintyneiden kissojen kanssa toimimisesta


Villiintyneen kissan loukuttaminen

  1. Loukuttamiseen tulee aina olla maanomistajan lupa. Myös kaupungin mailla tehtävään loukutukseen pitää kysyä kaupungilta lupa.
  2. Jos tarkoitus on loukuttaa laajemmin kuin vain mahdollisesti yksittäistä selkeästi tiedossa olevaa esim. karannutta kissaa, on syytä tiedottaa alueella tehtävästä loukuttamisesta. Näin kissojen omistajat voivat varautua loukutukseen ja esimerkiksi pitää eläimensä sisätiloissa loukutuksen ajan tai pannoittaa/muulla tavoin merkitä eläimensä.
  3. Loukuttajan on huomioitava voimassa olevat säädökset villiintyneen kissan pyydystämiseen ja lopettamiseen liittyen. Villiintyneen kissan voi tarvittaessa toimittaa myös kaupungineläinlääkärin vastaanotolle. Tätä varten tulee etukäteen olla yhteydessä kyseiseen eläinlääkäriin.
  4. Loukutettaessa tulee varmistua loukun turvallisuudesta ja jättää se suojaisaan paikkaan. Sääolosuhteet tulee huomioida ja hyvin kuumalla tai kylmällä säällä loukkua pitää käydä tarkastamassa useamman kerran päivässä.
  5. Loukkuun on hyvä laittaa tieto loukun omistajasta ja yhteystiedot. Jos loukkuun menee eläin, jolla on panta tai muu tunnistetieto, tulee se toimittaa omistajalleen.


 

Yhteystiedot

Löytöeläinkoti Omatassu

Mia ja Pasi Satamo
050 552 9968
(klo 10–18)
omatassu(a)gmail.com

Omatassu


Someron Eläinapuyhdistys

Janna Tyni
040 717 6971

Tarja Mannervuori
0400 901 383

someronelainapu(a)gmail.com

Someron Eläinapuyhdistys ry