Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Asuminen ja ympäristö

Someron keskustan kehittäminen opiskelijakilpailun avulla


Kilpailuun voivat osallistua Tampereen yliopiston, Aalto-yliopiston, Oulun yliopiston ja Turun yliopiston opiskelijat sekä kilpailuaikana (4.2.2020–29.5.2020) kustakin yliopistosta valmistuneet.

Kilpailusta toivotaan saatavan uusia ja raikkaita ideoita Someron keskustan kaupunkiympäristön ja elinvoiman parantamiseksi.

Kilpailutehtävä soveltuu erityisesti arkkitehtiopiskelijoille sekä maantieteen ja aluetutkimuksen opiskelijoille. Kilpailutoimikunta kannustaa opiskelijoita laatimaan ehdotuksensa monialaisissa ryhmissä. Se ei kuitenkaan ole edellytys osallistumiselle.

KILPAILUOHJELMA JA MUU MATERIAALI

Opintosuoritukset ja ilmoittautuminen 

Hyväksytystä kilpailuehdotuksesta on mahdollista saada 4 (neljä) opintopistettä. Ryhmätyönä laaditun ehdotuksen opintopisteet jaetaan tekijöiden kesken ryhmän ilmoittaman työmääräjakauman suhteessa (min 1. op).  Opintopisteet kirjataan kunkin yliopiston puolesta vaihtuva-aiheisena kurssina.

Saadakseen opintopisteet opiskelijan on ilmoittauduttava kilpailuun kilpailuajan loppuun 29.5.2020 klo 23.59 mennessä oheisen linkin kautta. Ilmoittautumistiedot ovat ainoastaan kilpailusihteerin ja sivuston ylläpitäjän nähtävissä kilpailun ratkeamiseen saakka.   

ILMOITTAUTUMINEN KILPAILUUN

Tutustumispäivä Somerolla 5.3.2020

Kilpailuun osallistuvilla on mahdollisuus tutustua Someroon ja kilpailualueeseen. Päivän aikana mm.:

TUTUSTUMISPÄIVÄN OHJELMA
ILMOITTAUTUMINEN TUTUSTUMISPÄIVÄÄN SOMEROLLA 5.3.